MỞ KHÓA CROSSFIRE 2.0 ĐỘT KÍCH - VTC GAME

.:: THÔNG BÁO ::.
MỞ KHÓA TÀI KHOẢN CF 2018
Hỗ trợ mở khóa do HACK , BUG , Khóa > 365 ngày
==========================================================


.:: Game Master hỗ trợ Mở Khóa các tài khoản bị khóa ::.

Các Trường Hợp Bị Khóa
lý do : Hack - Code Hunter - Bug

==========================================================
Vui lòng đóng phạt để
Game Master hỗ trợ mở khóa !

.::BẢNG GIÁ ĐÓNG PHẠT::.
*Lưu ý :  Những tài khoản bị khóa trên 365 ngày ( trên 01 năm )
phải đóng phạt theo hình thức bị khóa vĩnh viễn để được GM hỗ trợ mở khóa tài khoản.
50.000đ => Đối với tài khoản bị khóa ngày,giờ,tháng.Không áp dụng cho vĩnh viễn
100.000đ => Mở khóa cho tất cả loại tài khoản , bao gồm bị khóa vĩnh viễn.

.::HƯỚNG DẪN MỞ KHÓA::.
Bước 1 : Nhập tên tài khoản cần mở khóa 
Bước 2 : Đóng phạt theo hình thức thẻ cào
Bước 3 : Nhận thông báo từ GAME MASTER


Index finger


============================================
KỂ TỪ 28/03/2018 DỊCH VỤ ĐÓNG PHẠT MỞ KHÓA TRỰC TIẾP
 DO NHÀ MẠNG BẢO TRÌ 

VUI LÒNG LIÊN HỆ :  01666.047.409 HOẶC PAGE FACE GẶP ADMIN 

ĐỂ TIẾN HÀNH TRAO ĐỔI VÀ THANH TOÁN ĐÓNG PHẠT MỞ KHÓA . CẢM ƠN

============================================
==> Hỗ Trợ : 01666.047.409 [ADMIN]  ::VIDEO HƯỚNG DẪN MỞ KHÓA CF 2018::. NEW 

Chúc Các Bạn Thành Công..!

 MỞ KHÓA ĐỘT KÍCH - VTC GAME