GAME MASTER HỖ TRỢ MỞ KHÓA TÀI KHOẢN ĐỘT KÍCH 2.0 - NEW

.:: THÔNG BÁO ::.
MỞ KHÓA TÀI KHOẢN CF 2019
Hỗ trợ mở khóa do HACK , BUG , Khóa > 365 ngày
==========================================================


.:: Game Master hỗ trợ Mở Khóa các tài khoản bị khóa ::.

Các Trường Hợp Bị Khóa
lý do : Hack - Code Hunter - Bug
==========================================================
Vui lòng đóng phạt để
Game Master hỗ trợ mở khóa !

.::BẢNG GIÁ ĐÓNG PHẠT::.
*Lưu ý :  Những tài khoản bị khóa trên 365 ngày ( trên 01 năm )
phải đóng phạt theo hình thức bị khóa vĩnh viễn để được GM hỗ trợ mở khóa tài khoản.
50.000đ => Đối với tài khoản bị khóa ngày,giờ,tháng.Không áp dụng cho vĩnh viễn
100.000đ => Mở khóa cho tất cả loại tài khoản , bao gồm bị khóa vĩnh viễn.

.::HƯỚNG DẪN MỞ KHÓA::.
Bước 1 : Nhập tên tài khoản cần mở khóa 
Bước 2 : Đóng phạt theo hình thức thẻ cào
Bước 3 : Nhận thông báo từ GAME MASTER
::VIDEO HƯỚNG DẪN MỞ KHÓA CF 2019::. NEW 

Chúc Các Bạn Thành Công..!

 MỞ KHÓA ĐỘT KÍCH - VTC GAME